Bra, Even!

Publisert 21.03.2022 13:13
Redaksjonens mener:

Bra Even!
Først og fremst er det veldig prisverdig at ordfører Even Moen engasjerer seg i saken for et bedre rutetilbud i Sollia. – I tillegg jobber vi jo også fortsatt sterkt med saken om betillingsdrosje, sier Even.

Vi i Sollia ønsker oss jo tilbake med ordninga med bestillingsdrosje, men i påvente av det er det å løfte fram dette tilbudet som ligger i ordningen med bestillingsruta veldig påkrevet.

Reise grønt
Et annet aspekt er at det kun på denne måten at vi i Sollia får et tilbud om å reise kollektivt (grønt). Vi skal være klar over at vi her står ovenfor et tilbud om kjøring når det er behov for det. Bare det øker jo den grønne profilen. I den tida vi nå er inne i er det viktigere enn noen gang at vi har slike «grønne» tilbud – både for fastboende og andre reisende i utkant-Norge.

 Itte akkurat lettvint
Sjøl om denne bestillingsruta Sollia – Koppang har vært i drift fra 17.08.20 har den ikke vært oppfattet som lettvint.

Rutetilbudet
Rutetilbudet for bestillingsruta gjeld kun i skoleåret, også for skolenes fridager. Den gjelder kun for mandager og onsdager. Ingen andre dager.

Den starter i Atnbrua kl. 08:42, kjører innom Atna stj. 09:25 og er framme på Koppang 09:50. Retur fra Koppang er kl. 12:45, den kjører også nå innom Atna stj 13:16 og er framme i Atmbrua 14:10.

Det betyr at du har tida mellom 09:50 – 12:45 til å gjøre ev. ærend på Koppang dersom du har tenkt deg opp tatt samme dagen.

Atna st.
Dette at bestillingsruta kjører innom Atna stasjon, gjø det mulig å koble den opp mot togtidene der.
Til Atna st kommer bestillingsruta kl. 09:25 på veg sørover og kl. 13:16 på veg nordover.
Da kan du rekke togene

   -     Nordover kl. 10:01

     -  Nordover kl. 11:59

 -          Nordover kl. 13:59

 -          Sørover   kl. 09:59

 -          Sørover   kl. 11:59

Bestilling må skje senest 1 t før ruteavgang. Avganger før kl. 10:00 må bestilles dagen før.  Det betyr at dersom du skal sørover på morgenen, må du bestille dagen før fordi denne ruta har ruteavgang 08:42, dvs før kl. 10:00

Ikke sørover om efta’n
Når bestillingsdrosja setter kursen sørover igjen etter endt skolebarnkjøring, tar den ikke på passasjerer.

For alle
Ordningen gjelder for alle, dvs. også turister/hyttefolk som kommer med tog som korresponderer med ruta.

Muligheter
Det betyr at dersom du kommer f.eks fra Oslo, kan du rekke bestillingsruta fra toget som er på Atna 11:59. Dette har avgang Oslo S 08:34.

Skal du derimot hjem igjen, må du beregne å vente på Atna. Det går et tog sørover 11:59 og ett 15:59. Da blir Glopheim Kafe god å ty til i den utstrekning det er oppe der.