Den første linerla er her

Publisert 09.04.2023 14:36

Da har vi fått melding om at den første linerla eller rinnisla, som den kalles lokalt, er sett. Det var på Thune i Atndalen lørdag 8. april og det er ei uke tidligere enn i fjor sier Åse Synnøve Rønningen. 

linerle artikkel
Linerla (Motacilla alba) er en av de aller kjæreste vårtegnene. Den finnes over hele Norge og de fleste overvintrer i Sør-Europa og Nord-Afrika. Den oppholder seg gjerne i nærheten av mennesker og om våren følger den ofte etter plogen for å fange mark og insekter i de nypløyde plogfurene. Reiret bygges på de utroligste steder som under takstein, i steinrøyser, bilmotorer og vedstabler. Har du en vedstabel ute, så la den stå i fred en stund hvis du finner et rede. Eggene ruges vekselvis av hannen og hunnen i 14 dager og ungene forlater redet ca. to uker etter klekking.

I følge folketroen var linerla en fredlyst fugl som ikke måtte drepes eller skades på noe vis. Det ble også sagt at hvis du ser linerla forfra første gang du ser den om våren, betyr det sorg i det kommende året. Kaster man jord etter linerla om våren og den flyr vekk i stor høyde blir det god avling. Flyr den lavt blir det en dårlig sesong. Mange steder var det tidligere vanlig å løfte på hatten og hilse fuglen velkommen første gang den viste seg om våren. Dette var en takk for at den kom med våren og la vinteren bak seg.
 
www.fuglelyder.net/linerle/

Kilder: BirdLife Norge og Norges Fugleliv