Den gang fiske var for alle

Publisert 25.01.2018 11:55

Foran Fossedagene 2018:
Den gang fisken var for alle

 I riktig gamle dager var det fast utrustning for alle som vandret i Atndalen og fjella rundt å ha med seg krok og snøre i sekken. Fiskestang kunne man spikke seg nærmest overalt av slanke bjørker eller vier. Dermed var man selvforsynt med mat.

'Men itte nå'
Miljødirektoratet redegjør ifor de generelle reglene for fiske i ferskvann. Generelt er det bare tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Nasjonale forskrifter og lokale regler gir utfyllende regler om redskapbruk, f.eks. teine-, garn- og oterfiske. I vassdrag er det kun tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue som agn.

Det er forbudt å bruke fisk som agn i vassdrag, unntatt død fisk fra samme vassdrag som agnet benyttes i.

Alle som har fylt 16 år og ønsker å fiske i Atnavassdraget skal løse fiskekort. Atna fiskeforening er en sammenslutning av alle som har grunneierrett til fiske i vassdraget, og foreningen forvalter vassdraget.

Fiske er en del av utstillingen i Fossehuset med hovedtemaet på Fossedagene i Sollia 2018, den første helga i september, sammen med jakt, fangst og friluftsliv. DNT er 150 år i  år

BB.