Foran Fossedagene 2018: Høsttakkefest i Sollia kirke

Publisert 15.03.2018 07:00

Søndag 2. september: Høsttakkefest i Sollia kirke, 50-års-konfirmanter og kirkekaffe på Solvang – samt et 330-årsjubileum.

Christian Vs Norske Lov av 1687, gjeldende fra 1. september 1688, innskjerpet prester, kirkesangere og foreldre at ved hver søndags-gudstjeneste som ble holdt, skulle barna samles til katekisasjon, dvs. elementær kristendomsundervisning om troslæren ved hjelp av spørsmål og svar. (Hvor mange generasjoner har ikke pugget svarene når de skulle stå til konfirmasjon?)

Katekismeforklaringer i Norge

Reformatoren Martin Luther ga selv ut katekismer for trosopplæringen. Det var hans Lille katekisme for barn og den Store katekismen for prester, klokkere  o g lærere.  Luthers Lille katekisme kom ut i 1529 og har vært grunnlag for den kristendomsopplæringen  overalt i de lutherske kirker. Forklaringene til Luthers katekisme går dermed helt tilbake til Luther selv. Hans Lille katekismus ble oversatt og videreutviklet av flere, Erik Pontopidan i 1737: Sandhed til Gudfrygtighed, Udi En eenfoldeig og efter Muelighed kort, dog tilstrekkelig Forklaring Over Sal. Doct. Mort. Luthers Liden Catechismo, Indeholdende alt det, som den, der vil blive salig, har behov, at vite og giøre». Kort sagt!

Dette var den dominerende forklaringstype frem til slutten av 1800-tallet. Peter Dass ga ut sin i 1750, Jacob Andreas Wille i 1826, Nicolai Wergeland 1836, Anton Chr. Bang 1890, Thomas Klaveness 1892 og Eivind Berggrav sin 1939 – alle fremtredende representanter for Den norske kirke. Forklaringene gikk av alminnelig bruk som lærebøker i den offentlige skolen løpet av 1900-tallets første halvdel.

Dette er boken konfirmanter måtte pugge utenat i nærmere 150 år. Sandhed til Gudfryktighed ble utgitt i 1737 og var i flittig bruk til langt ut på 1800-tallet.

Men for Sollia hadde det den betydning at bøndene i Setningslien, med Engebret Jonsen Sollien i spissen, maktet å reise en kirke, Setningsliens, med innvielse i  september 1738 – for 280 år siden.

 

Christian Vs Norske Lov som har 300-års jubileum som gjeldende lov 1. september i år – under Fossedagene i Sollia


Sandhed til Gudfryktighed ble skrevet av den danske slottspresten Erik Pontoppidan og utgitt i 1737. Boka ble brukt ved katekisasjonsøvelser i kirken. Pontoppidan var en trosmessig pietist, men levde godt ellers.  Boka er en forklaring til Luthers Lille katekisme, og er formet som 759 spørsmål og svar om blant annet det tre trosartiklene og de ti budene. Idealet var at konfirmantene skulle pugge alle spørsmål og svar utenat,og kunne gjengi dem med nøyaktig samme ordlyd under overhøringen. Den forferdelige erfaring mange fikk med denne formen for undervisning, førte til utsagnet «pint under Erik Pontoppidan».1-18 0307 Peter Dass Katekisme_Tittelblad  1750Katekismen som Peter Dass ga ut
 Katekisasjon, 1845, av Adolph  Tidemand

Katekisasjon av Adolph Tidemand, 1845, er en glimrende illustrasjon på læringsmiljøet under trosopplæringen

BB.