Foran Fossedagene 2018: Jakt som deltema

Publisert 01.02.2018 07:00


Bildet: Gavlveggen på stabburet på Søre Moen forteller at det her har bodd storviltjegere. Gevirene på bildet er noen fra Syver P. Moens jegerliv

Foran Fossedagene 2018:
Jakt


Fossedagene 2018 har som hovedtema: Jakt, fangst, fiske og friluftsliv. Dette er hver for seg så store temaer at Fossedagene kunne brukt et arrangement på hver av dem. Og kanskje skal Fossedagene fordype seg i ett eller flere av dem i år som kommer. Men i år belyser vi slektskapet mellom temaene og den praktiske siden ved bruken av utmarka, tilsvarende skogen som var tema i 2017.

Jakt eller veiding er å spore opp og felle eller fange ville dyr og fugler, som kan brukes til matauk eller klær, eller på annen måte ha nytteverdi for jegeren. Dette er Wikipedias definisjon på jakt.

Rike tradisjoner
Sollia har rike tradisjoner knyttet til jakt, fangst og fiske. Og når vi forvalter ressursene riktig, så byr Sollia og fjella rundt på rike muligheter. Statsallmenninger, store og små grunneiere har tilbud enten du er på jakt etter fjellets grådyr, renen, skogens brune skygge, elgen, randsonenes grasiøse ynde, rådyret, fjellets dronning, rypa, skogenes mektige basuner, skogsfuglene, vannspeilenes lydløse svømmere, endene, den hoppende vimsen, haren, den målrettede jegeren, reven,  eller andre jaktbare arter. Ti mil og mer med elv og fiskevann venter på deg som har tålmod med stang og snøre.

Viltloven
I Norge er alt vilt fredet, med mindre annet følger av viltloven. Det er i dag derfor bare et begrenset antall arter det er tillatt å jakte på. De jaktbare artene har jakttider, som er regulert gjennom en egen forskrift. Vi skiller vanligvis mellom småvilt og storvilt, og det er ulike krav som stilles til jegere som jakter på disse artene.

Human jakt
Myndighetene forutsetter at all jakt og fangst skal være human. Det innebærer blant annet at dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser. Human jakt og fangst har, i likhet med sikkerhet, stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa som ble innført i 1986.

Utstilling i Fossehuset

En del av arrangementet Fossedagene 2018 blir en temautstilling i Fossehuset. Utstillingen vil belyse hovedtrekk innenfor hver av deltemaene jakt, fangst, fiske og friluftsliv. Arrangøren ønsker å få tips om objekter og gjenstander, fotografier, skriftlig materiale og for så vidt alt som kan belyse disse temaene. Det er også aktuelt å låne ting til å vise i utstillingen, gjerne både nyere materiale og eldre saker og ting. Hovedperioden for utstillingen er fra og med torsdag 30. august til og med søndag 2. september. Men det kan være at Atnbrufossen vannbruksmuseum ønsker at deler av utstillingen skal stå fram til sensommeren 2019 for å vise det reisende publikum et bilde fra denne delen av vår lokale historie.

 De som har noe å vise fram, låne ut eller fortelle om jakt, fangst, fiske og friluftsliv, kan kontakte Bjørn Brænd som er ansvarlig for utstillingen: e-post: bb@sollia.com eller telefon 913 45 684.

 BB