Foran Fossedagene 2018 - Under meg på hva vi får høre

Publisert 29.05.2018 07:54

1-18 0516 FagervollFossedagene 2018 - Undrer meg på hva vi får å høre

Før i tida, for snart 100 år sida, gikk det båtrute fra båtstøa i Brænd-landet langs Atnsjøen, senere med robåt fra Neset på tvers, og innafor manns minne ble det gjort forsøk med båtrute på nytt. Men det er dessverre slutt. Skal du komme enkelt til Fagervoll, må du derfor ha egen båt, kajakk eller kano, eller få noen med båt til å sette deg over. Turen derfra til Bjørnhollia kan anbefales. 

 Klassisk rute

Ruta fra Fagervoll til Bjørnhollia har bare spredt merking, men den følger den gamle kjerreveien der Johannes Øyen i alle år kjørte varer, forbi Musvoldsetra. En tur her går gjennom en eventyrskog av trollfuru, det som er tusenårsskog, fordi fjellfurua lever i 400–500 år, dør i 300–400 år og deretter råtner den på bakken i minst 300–400 år med all sin malm og tyri. Langs ruta kan du se skog i alle stadier. Fra Musvoldsetra går stien videre forbi Gammelsetra til Bjørnhollia.

Under kulturvandringen fredag 31. august kan du høre litt av historien om det gamle fiskeværet på Buvollen her ved Atnsjøen.

BB.

HS.