Fossedagene: Få med deg kuturvandringa på fredag

Publisert 24.08.2016 08:00
Illustrasjonsfoto fra kulturvandringa i 2015

 

Under årets Fossedager kommer go'bitene på rekke og rad.

Fredagens vandring i kulturlandskapet vil ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva. Men også temaet blæsterbosetting vil bli behørlig omtalt sammen med presentasjon av Finstadbrua og oppfrisking av minner fra Søre Finstad.

Finstadskjæret

Stoppen ved sjølve Finstadskjæret vil illustrere de utfordringer fløterne sto ovenfor med tømmervaser eller lunner som det kalles lokalt som hadde satt seg fast i det frådende og strie vasstrømmen. Men sjøl om lunnen så helt utilnærmelig ut, måtte jobben gjøres og det var bare i våge seg utpå, ofte nærmest med livet som innsats. Men fløterne var et hardbarka folkeferd som hadde erfaring og "hadde vært ute en vinterdag før".

Finsyadbrua. Foto Rondanem GjestegårdFinstadbrua

Videre blir det en stopp ved Finstadbrua som ble bygd opp att for noen år siden og som framstår nærmest som et dekorelement i kulturlandskapet.

 Søre Finstad

Her på denne gamle og identiske garden fra gamle dager vil Anne Sofie Troye Nilsen vil fortelle familien Nilsen og Søre Finstad i tillegg  til at Edvin Finstad forteller fra sin oppvekst i Søre Finstad.
Arr. antar at denne vandringa tar slutt ca. kl 16.

Alt dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.