Hardhauser

Publisert 02.04.2021 19:08
21 0402 isfiake 2
Familien Westby med fra v. Maja, moder'n Lene ( som faktsik fikk en fisk!!), pappa Aksel og Martine alle med etternavn Westby var blant de mange som i dag holdt ut under påskens isfiskekonkurranse på Setningssjøen. Men det skal noe til for at løtenssokninger kaster inn handkledet. 

21 0402 isfiske 1
Oddveig og Leif Johnsen, også det fra Løten og med campingvogn på Vestre Vuluvolden, stiller også på isfiskekonkurrensen . - Det blir ikke så mye isfiske, men de er ivrige i Atna om sommeren kan de fortelle i vinden. De har holdt til i Sollia i ferier og fritid i 20 år. Godt og sporty gjort i kaldvinden.
21 0402 isfiske 3
 Fra hyttene sine i Nord-Atndalen stile fra v. tre blad Bjørnstad og to blad Sanden, alle fra Hamartraktene. Det vart unektelig en ganske stor forskjell mellom å stå uten på isen på Setningssjøen i dag i forhold til varme sommerkvelder med fiskestanga langs Nord-Atna og Rånnåtjønnet. 
21 0402 isfiske Sverre
Sverre Hovind var tilbake på kjente trakter. Han var noen år lærer i Sollia med produksjon av feller til ski som spesielfalt attåt. Nå bosatt på Røros.
Også han fikk en fisk - faktisk nørmest til ære for fotografen.

IMG_3558 (1)
Arr. av isfiskekonkurransen var Grendeutvalget i Sollia, her representert ved leder Ida t.v. og Åse Synnøve Rønningen t.h. samt med gode medhjelere. Blant disse var Hans Petter Ruud nr. 2 fra v. som denne gangen bare hadde oppsyn med bålet og som småbarnepasser. 
Ellen Marie Tangen fra Grendeutvalget ble dessverre ikke med på bildet. Grendeutvalget hadde på en perfekt måte tilpasset opplegget til gjeldende Coronaregler og det ble vel til slutt flre uttrekkspremier enn antall fisker registrert. 
- Vi retter en spesiell takk til de som hjalp oss med gavepremier, sier Ida Heier
Gavepremiegivere:
Solliaysteriet
Prestgardssetra
Rondane River Lodge
Atnasjø kafe
Joker Atnbrua handel
Sollia Fotoklubb
Coop Marked Atna
Sport 1 Koppang
Sollia Grendeutvalg