Historisk bilde - uke 5/2022

Publisert 01.02.2022 15:41

 IMG_20220201_0001Ukas historiske bilde er fra bureisingsbruket Bjørnstad i 1936. Bureisingsbruket Bjørnstad ble i 1931 fradelt skog som tilhørte Rønningen. Samtidig ble et jordstykke Bjørnstadløkken fradelt Utis Granrøstteig og tillagt det framtidige bureisingsbruket. Olbjørn Per Moen og Gudrun Moen overtok eiendommen fra nyttår 1932. Uthuset som vi ser på bildet stod ferdig i 1935.