Ikke ufarlig

Publisert 25.08.2016 07:00

Tømmerfløting -  ikke ufarlig.

Mange spør om det var farlig å fløte, og det var det jo, men alt-i-alt var det få som skadde seg eller i verste fall druknet. De kan vi hedre med en minneplate ved Fossehuset neste år.

 

Svært få av  gamlekara kunne svømme, men mange av dem hadde greid seg uten i 50 år med arbeid i til dels frådende elv. Det gjaldt å holde bena på bunnen!

B.B.

 
Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om sine minner fra Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.