Innspill

Publisert 12.11.2021 14:33
Rondaneutsikten - de blå fjella som immateriell kulturarv
Bjørn Brænd kommer her med innspill om Rondaneutsikten - de blå fjella  som immateiell kulturarv til både arealdelen av kommuneplanen og kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer: 

Vinternatt ,1Rondaneutsikten - "De blå fjella" er akseptert som en verdifull immateriell kulturarv siden 2015, jf. www.kulturradet.no - www.immateriellkulturarv.no/bidrag/rondaneutsikten-de-bla-fjella-‒-en-immateriell-kulturarv/.
Det anbefales å sikre denne typen immateriell kulturarv gjennom det lokale planverket. Gjennom invitasjon til å komme med innspill i forbindelse med planprosess for ny arealdel av kommuneplanen og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer foreslås at Rondaneutsikten - "De blå fjella" blir innarbeidet på behørig måte i de to delplanene.

munthe rondane akvarell Bogstad gårdReiselivets aktører langs Nasjonal turistveg Rondane bruker nettopp opplevelsesverdien av naturinntrykk, relativ uberørthet, ro og stillhet som viktige attraktive verdier til å markedsføre seg både nasjonalt og internasjonalt, jf. Statens vegvesen/Nasjonal turistvegs informasjonsvirksomhet. Det er derfor viktig at denne verdifulle opplevelsesgeneratoren bevares og sikres, jf. også Stor-Elvdal kommunes hjemmesi


Bakgrunn:
Midthun Myrull på Atnsjømyrene (2010)Immateriell kulturarv er et begrep knyttet til aktivt vern av immateriell kultur, og er et tema som for alvor ble satt på den politiske dagsorden med UNESCO-konvensjonen av 17. oktober 2003. Siden 2008 har UNESCO oppført immateriell kulturarv på listen over Mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv.

Den norske UNESCO-kommisjonen gir følgende, ikke uttømmende definisjon av begrepet immateriell kulturarv: «Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv».


Rødningen Gamle troll i RondanelandskapetDen immaterielle kulturen har på grunn av sin egenart fortonet seg som usynlig i forhold til den materielle kulturarven, men ble gjennom UNESCO gjort til et spesielt hovedsatsingsområde. I globalt perspektiv er immateriell kulturarv ikke bare viet oppmerksomhet, men også atskillige bekymringer med hensyn til alle muntlige kulturtradisjoner og kulturelle kunnskaper som daglig forsvinner fra det menneskelige repertoar.Konvensjonen skal legge grunnlaget for en mer målrettet og systematisk innsats for å dokumentere, bevare og fremme immaterielle kulturuttrykk som muntlige fortellergenre, ritualer og skikker, dans, musikk, kunnskaper om tradisjonelt håndverk, osv., både nasjonalt, i forbindelse med kulturmøter, dvs. gjennom satsingsfeltet mangfoldige minner, og gjennom internasjonale prosjekter rettet mot utviklingsland."