Isbading

Publisert 04.02.2023 19:17

 Oteren trives i Sollia og her har Vivienne Amrein i Drømmedalen tatt bilde av to av dem i Atnaelva i januar.
oter beskjært
Oteren (Lutra lutra), også kalt europeisk oter eller fiskeoter, er den eneste av 13 oterarter i verden som lever i Europa. På verdensbasis er oteren klassifisert som nær truet, men i Norge som livskraftig. Oteren er mest aktiv i skumringen eller om natten på grunn av mennesklig forstyrrelse. Den kan svømme mange hundre meter under vann uten å trekke pusten og dykke ned flere meter når den jakter. Oteren kan bli opptil 10 år og blir kjønnsmoden når den er rundt tre år gammel. Hunnene kan bli drektige når som helst på året og får i gjennomsnitt to unger i hvert kull. Moren følger ungene hele det første leveåret. Oteren ble totalfredet i 1982. (Kilde: wwf.no)