Knivkurs

Publisert 17.08.2021 23:09

21 0817 alle 2Knivkurset på Sør-Nesset er godt i gang. Kurset pågår denne uka og er et slire- og pautekurs , dvs. at de lærer å lage slire til kniv og paute på såkalt rårandslær. Slirene blir mot slutten av kursen tørket og farget.
De begynte på mandag og avsluttes freddag. Den kjente knivkunstneren Knut Dahl er instruktør. Han er godt kjent i Sollia, bl.a. gjennom sine mange utstillinger under Fossedagene.
Solla Forlag er kursarrangør. Årets deltakere kommer fra Bodø i nord, Søgne i sør, spørsmålet , Bergen i vest og Nittedal i øst. 
Sør-Nesset byr på full forpleining og overnatting, dvs at de fungerer som et kurssenter.
Temaet første dag var om lærets egenskaper med tilskjæring og sammensying. Slirene ble samme kveld fuktet, pakket i plast og klargjort for å begynne på desingnerløsningen, valg av dekor og pauteprosessen i går. 
21 0817 allePå bildet ser vi instuktør Knut Dahl veilesd senior Lars L. Tveit, knivmaker i bergensmiljøet gjennom 30 år. 

Pauting er en en teknikk som skyver på våt lærmasse slik at en dekor framstår som varig opphøyde partier på læret. Teknikken er gammel, med den var nærmest glemt da knivmaker Knut Dahl tok teknikken i bruk i 1980-åra for å lage dekor på knivslirer.

H.S.