Ko-ko

Publisert 21.05.2023 23:58

Elghunden Hirvi lytter til vårlyder på Bersvenmyra: Ko-ko. Gjøken er her!

Hirvi hører på gjøken 
Foto: Birgit Skinderhaug

Gjøken (Cuculus canorus) er ikke så lett å få øye på, men desto lettere å høre. Det er hannfuglens ko-ko vi hører om våren. Ni måneder i året bor den i Afrika sør for ekvator og er her bare et par-tre måneder for å pare seg.

gjøk

Gjøken er, som den eneste norske fugl, en
reirparasitt. Den bygger ikke reir, men legger eggene sine i reirene til andre fugler og lar disse ruge ut eggene og fostre opp gjøkungen. Hunnen legger 10-20 egg i like mange reir. De forskjellige hunnene legger egg med forskjellig farge, men den enkelte hunn etterligner eggene til bare en vertsart og legger samme type egg hele tiden. I Norge er det funnet gjøkeegg i reirene til 27 forskjellige spurvefuglearter. Her i landet er heipiplerka den vanligste vertsfuglen. Når egget er lagt i et passende reir, klekkes egget etter 12 dager, som oftest litt før de andre eggene. Gjøkungen får et forsprang og vokser mye fortere enn de andre ungene. Etter bare 10-12 timer begynner den å dytte de andre ungene eller eggene ut av reiret slik at den slipper å dele maten fra fosterforeldrene med de andre. 

gjøkerede
Gjøkeegg i rørsangerreir

Opplegget til gjøken kan nok virke smart, men det er bare 25 prosent av eggene som fører fram til voksne fugler. Gjøken er nå klassifisert som nær truet på IUCNs rødliste. Klimaendringene er kanskje en av årsakene til at gjøken er blitt mer fåtallig. Med tidligere vår og hekking blant vertsfuglene risikerer gjøken å komme i seneste laget for å få fullt utbytte av sin utspekulerte plan. Rugingen hos de potensielle fosterforeldrene kan allerede være i gang og et eventuelt nytt egg blir avslørt eller ignorert. En annen årsak kan være nedbyggingen av natur. Det har ført til færre fugler og vanskeligere for gjøken å finne reir. 

Ellers kan det være greit å vite at du får oppfylt tre ønsker hvis du sitter under et tre der gjøken galer. Dessuten er spekeskinka di ferdig til å spises, vel å merke hvis du har saltet den og latt den henge lenge nok.

Kilde: Snl