Kronikk fra Bjørn Brænd

Publisert 13.05.2022 12:50
2020 08 04 Kanotur på Nordre Atna – KopiGunnar på Nordeng og jeg har kommet til å bekymre oss for utviklingen av referansevassdraget Atna, som basert på grundig forskning og sammenligning av flere vassdrag tidlig i 1980-åra,
ble både et nasjonalt og internasjonalt referansevassdrag med hensyn til liten menneskelig påvirkning og renhet.

Fremmede båter i Atnavassdraget - "Føre var" er viktig

Pandemien er over og reiselysten stor. Snart ruller hundrevis av opplevelsessugne gjester på våre veier. Her er det mye nå stoppe for, noe ren matnyttig i forhold til overnatting og handel, og  friluftsliv med fiske hører sommeren til.

Og, ikke minst, er opplevelser på og i vannet stadig mer populært. Ikke sjelden ser vi bobiler med medbragt både kano/kajakk og sykkel. Og det er store opplevelser knyttet til en kanotur på Nordre Atna eller utfordring av elvestrykene
I Atna eller Setninga med elvekajakken.

I år kan vi imøtese garnsportsfiskere fra fjern og nær. For å fiske på isen har vi årlig langveisfarene gjester fra f. eks. Malmø i Sverige. Og for sommerlig sportsfiske med ulik redskap har vi faste gjester fra flere land i Europa.

Trafikken øker og med bruk av medbragt utstyr og redskap fra andre vassdrag øker risikoen for at uønskede organismer følger med og blir fristet av vårt vassdrags unikt rene vann. Dette er en verdi det er vårt ansvar å ivareta
- og finne systemer for å sikre at ikke uønsket bruk av båter og utstyr skjer på våre elvestrekninger, tjern og sjøer.

Ligger ansvaret hos kommunene har Folldal, Sør-Fron og Stor-Elvdal et ansvar. Atna fiskeforening forvalter som hovedregel fiskeressursene i vassdraget, og dermed et ansvar i forhold til de som fisker og som, for å ha lovlig adgang,
må løse fiskekort og holde seg innenfor fiskereglene mm.  Reiselivsbedriftene bør ha informasjonsopplegg, veiledning om båe friluftslov og forskrifter, og kanskje bør det finnes en stasjon der besøkende kan få utført desinfeksjon og
få et betyg for det?

Mattilsynet har regler for å holde utstyr fritt for smittestoffer, og publiserer forskrift å forholde seg til.

Men det må også være noen som har et lokalt ansvar og myndighet/midler til å sikre vassdraget.

Generelt fra Mattilsynet

Hvordan skal jeg desinfisere fiskeutstyret mitt?
 Publisert 19.01.2006     Sist endret 04.01.2022

For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder.

Desinfeksjon kan skje med Virkon S eller et annet godkjent og egnet produkt til formålet.
Virkon-S fåes kjøpt i pulverform, og løses opp i vann til en 0,5 - 1% løsning. Løsningen kan sprayes på utstyr og skylles av etter ca. 15 minutter.
Et viktig moment er at benyttet desinfeksjonsmiddel ikke skal skade fiskeutstyret.

NB! All transport av vann og fisk mellom vassdrag fører til risiko for smitte.

VEILEDER FOR DESINFEKSJON AV FISKEUTSTYR, BÅTER OG ANNET
Gitt av Mattilsynet - 2010

Gjeldende bestemmelser
Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og
bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, §§ 44 og 45, slår fast at ”uten
tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre
vassdrag, eller andre deler av samme vassdrag. Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er
brukt i et vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre
deler av samme vassdrag.

Formålet er å forebygge spredning av parasitten G. salaris og andre agens i norske vassdrag.

Vask og desinfeksjon av utstyret er en enkel og billig forsikring mot G. salaris og bidrar til at
flest mulig av elvene våre skal forbli smittefrie. Også kommende generasjoner har krav på at
hver enkelt bruker av elvene viser ansvar!

Anbefalt utstyr
En vanlig 1 liters dusjflaske (blomsterdusjer) kan gjøre jobben, men for større utstyr
og båter er det en fordel å bruke en litt større hagesprøyte med håndpumpe.

Det er en fordel å ha tilgang på kar som er stort nok for håver og vadere + mindre
kar/balje for sluker, sneller og fluer. Ute i felten kan jobben gjøres kun med bruk av
dusjflaske og et par rene tette plastposer.

For desinfeksjon av utstyr anbefales bruk av Virkon S. Pulveret blandes med vann til
1 % løsning (en måleskje (10g) per liter vann). Stoffet er miljøvennlig, skånsomt mot
utstyr og effektivt så lenge løsningen har rosa farge. Ferdig oppløsning i sprøyter og
flasker er holdbar i 1-3 uker. Bruksløsning hvor utstyret dyppes bør skiftes minst 1
gang per uke og alltid dersom løsningen blir skitten.


Gjennomføring av desinfeksjon
Før desinfeksjon bør fiskeutstyret demonteres. For å få full effekt av desinfeksjonsmidlet må
alt utstyr være reint. Utstyr dyppes i, eller dusjes over med Virkon S. Ved bruk av dusj er det
viktig at hele overflaten dekkes med desinfeksjonsmidlet. Virkon S må virke i 10 – 15
minutter for å ha full effekt.

Det er spesielt viktig å være nøye med håver som kan være i direkte kontakt med smittet fisk.
Det beste er om man kan legge håven i et kar med Virkon S. Dersom karet ikke er stort nok
for hele håven, kan håndtaket dusjes, men hele nettet bør ligge i løsningen i minimum 15
minutter. Hvis man ikke har tilgang på et kar kan en tett og ren plastpose brukes som
alternativ, men sørg for at hele nettet dekkes rikelig med desinfeksjonsmiddel.
Stenger, liner, sneller, fluer, sluker, esker, vadere / støvler og fiskevesker dyppes i eller
dusjes med Virkon S.

Båter, blåser, baderinger m.m. dusjes med Virkon S. Pass på at båtene desinfiseres
innvendig og at der ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.
Etter at Virkon S har fått virke i 10 – 15 minutter kan utstyret skylles med rent vann
eller tørkes av med fuktig klut.

Klær som er blitt fuktige eller våte må tørkes, gjerne i tørkeskap med god varme.
Alternativ til Virkon S

Til desinfeksjon av større ting som vadere/støvler og håver kan en også bruke klor. Klor er
imidlertid mindre effektivt og trenger lengre virkningstid for å ha tilfredsstillende effekt. En
klortablett løses i 2 – 5 liter vann og utstyret må ligge i løsningen i 30 minutter. Klor kan
misfarge utstyr.

Lenke: Veileder_for_desinfe_59232a.pdf