Mystisk nordlys over Mogrenda

Publisert 28.02.2023 21:42

Saskia  Nadorp var ute og fotograferte nordlyset og så noe rart. Hun skriver: Det var ikke bare nordlys over Mogrenda. Vi blir observert fra noe stort i universum ....  
ye i nordlyset
P.S. Ser du "øyet"?