Nasjonalmotivet Rondane - et reiselivsprodukt

Publisert 21.03.2017 16:23

Ytring fra Bjørn Brænd:

Nasjonalmotivet Rondane – et reiselivsprodukt

Det kan være fristende å tenke på en studie- og feriereise til Alpene. Du tar fly nedover, bor på hotell i en uke, aker kjelke, står eller går på ski og spiser på restaurant. Hva er da selve reiselivsproduktet? Kanskje vil du tenkte på hotellet eller alpinbakken. Men det er mer enn disse hovedelementene som gir deg hele reiseopplevelsen. I næringen prøver man å tenke et helhetlig reiselivsprodukt.

Med et helhetlig reiselivsprodukt mener vi alt som er med på å påvirke din ferieopplevelse helt fra du hos turoperatøren bestiller reisen til du er hjemme igjen. Du opplever mye mer enn et hotell, et alpinanlegg og en skibakke. Kanskje er du innom en pub for et glass lokalt øl, et konditori for en kaffe og sachertorte, du tar drosje og er på konsert. Ramme rundt det hele er landskapet du beveger deg i, heisene du løftes i skibakkene med og veiene du kjører på. Alt er en del av det helhetlige reiselivsproduktet.


Markedet er i sentrum

Det er vi som er på reise som utgjør markedet. Rundt markedet finner vi kjernenæringene. De kan sammenfattes til å være transport (hvor bliver kollektivtransporten til Atndalen, Sollia, Rondane), innkvartering (hvor ofte er alle sengene langs Nasjonal turistveg solgt for natta?), servering (er det alt for få?) og attraksjoner (f.eks. Sollia kirke, Vannbruksmuseet, Nasjonalutsikten mot Rondanekalte Aftenposten den, Sohlbergplassen, Straumbuplassen).

Rund kjernenæringene finner vi omgivelsene. Her er andre næringer, tilrettelagte turstier , fellesgoder som Lokalet Jomsborg, natur- og kulturlandskap og offentlige rutetilbud.

Landskapet trenger ikke bare være en del av omgivelsene, men kan også være en attraksjon i seg selv – Nasjonalutsikten mot Rondane og den 14-årige historien om Harald Sohlberg og Vinternatt-bildet er et godt eksempel som kan brukes i en lærebok. Grand Canyon i USA eller Ayeres Rock i Australia er andre eksempler som tiltrekker seg tusenvis av turister hvert år.

Det er etter hvert mange som systematisk velger en strekning med Nasjonal turistveg som ramme for en sommeropplevelse – «vår» Nasjonal turistveg Rondane er et viktig satsingsområde for det vide Rondaneområdet avgrenset av Atna, Ringebu, Hjerkinn og  Alvdal, med Sollia, Nord-Atndalen og Folldal som kjernestrekning.

Rundt alle de enkelte elementene finner vi en pakke som inneholder alle elementene fra det som kan bli selve reisen. Pakken vil være hele opplevelsen den reisende sitter igjen med når man kommer hjem fra reisen.

Pakken kan deles i to deler. Den ene delen er det som blir kjøpt av billetter osv. før reisen starter, og som kan være satt sammen av for eksempel en turoperatør. ”På-stedet pakken” er det som blir solgt langs Nasjonal turistveg Rondane. Det er ønskelig at den blir så stor som mulig.

BB