Nyttårsrefleksjon

Publisert 02.01.2022 12:06
22 0101 fakkelNyttårsrefleksjon fra Bjørn Brænd:

Angstskapende fyrverkeri - forbud imøtesees
Nok et nyttårsskifte er passert med dundrene fyrverkeri og fargesprakende stjerneskudd i
store mengder på en klar natthimmel. Det til tross for at skip med kontainere fulle av mer
fargesatt sprengstoff fra Kina var underveis mot Vesten og kom for sent til kai i Norge til å bli
losset i tide for omsetning i romjula. Folks klagemål om høye strømpriser ble varig svekket av
det sløseriet som fyrverkeri er for en mager økonomi.

Angstskapende for dyr og mennesker
Det er ingen tvil om at dyr og fugler gripes av angst og lider både mens det pågår og i lang tid
etter - bl. a. tømmer det energireserver som er magre nok nå på vinteren.
Mange fugler letter fra nattkvisten og flyr rett i døden - det gir et godt måltid for en
slunken revemage som er på evig vandring etter nettopp en matbit.
Kjæledyr og buskap i fjøs og stall har det fryktelig. Hva må bonden gjøre når kyrne
etter hvert går i fjøs med løsdrift, og angsten tar dem? Vi har hørt om hester om skader seg
selv i panikken som tar dem.

Krigstraumer
Jeg er heldig som har vokst opp i en bygd uten nattlig bombing i årene med okkupasjon av
Norge. Men jeg kjenner mange fra oppvekst under andre forhold som husker nettene med
bombealarm og påfølgende tilflukt i en kald og mørk kjeller. Ikke bare nettene med flyalarm
ga traumer, nei, også nettene med angst for at det skulle rulle bølger av flyalarm over
hustakene var nesten like ille. Eller kveldene da man for sikkerhets skyld måtte sjekke i senga
for bombesplinter og blindgjengere.

Posttraumatisk stress
Nå kommer angsten tilbake hos mange, de vet hva som kommer og kan begynne å grue seg i
god tid før jul, nyttårsnatta er et intenst bombehelvete, dager og uker etterpå er angstfylt
med nattlige mareritt. Det rammer verre etter som alderen siger på og motkraften med
ungdommelig livsmot hadde overtaket.
Særlig ille er det trolig for eldre som har flyttet fra hjemlige kjente og trygge
omgivelser til en oppbevaringsinstitusjon for eldre uten nære venner eller pårørende.
Krigstraumer har jeg hørt om fra menge av våre tidligere soldater i fredsbevarende
styrker med tjeneste i utlandet. Jeg kjenner de som søker seg til øde steder uten krigslyder i
nyttårsnatta.

Vi trenger ikke fyrverkeri og imøteser et totalforbud på norsk jord.

Derfor: Gjør som på bildet og l
ag heller en tyrifakkel og la den brenne rolig ned med bønn og håp for en verden uten krig og den elendigheten som følger

BB