Om Kåre Nordvik

Publisert 31.08.2021 09:26
Som kjent arr. det i helga en kunstutstilling i Fossehuset med bilder fra maleren Kåre Nordvik. Utstillingen starter allerede fredag med en salgsutstilling kl. 15-18. Det blir videre vanlig kunstutstilling på lørdag  kl. 11-17 og søndag 11-16.

21 0831 Kåre Nordvik-001Kåre Nordvik (1938) er mest kjent for sine landskapsmalerier. Naturen gjennom årstidene er et velkjent tema, og nærheten til naturen er hans hovedmotiv i de fleste naturmaleriene som vises på utstillingen i Fossehuset. I Stor-Elvdal henter han inspirasjon til maleriene sine - fra fjellets uberørte natur til skogkanter langs Glomma.

Nordvik sier at han som maler føler større nærhet til musikkens abstrakte form enn det figurative tolkbare.» I likhet med mange malere, så leter jeg etter det språket som ligger innenfor motivet. Den abstrakte dimensjonen hvor musikk, rytmebevegelser i former og diverse tanker lever i bildet.» Det figurative, de gjenkjennbare former er inngangsport til maleriet. Abstraksjonene den endelige utfordringen. Den blir et møtested for de ulike innfallsvinklene til billedspråket.

 

 

 Teknisk arbeider han med det lagdelte maleriet. Fra en bunntone i tørr eller halvtørr tilstand bygges maleriet gravis opp. Flere overmalinger som delvis skrapes vekk igjen. Noen ganger benyttes knust marmor i undermalingen sammen med akrylmaling for å oppnå grove stofflige uttrykk..

 

 

Kåre Nordvik bor delvis i Hamar og delvis på sitt gårdstun i Stor-Elvdal med smykkekunstneren Unni Skurdal.

 

 

Nordvik har sin kunstneriske utdannelse fra kunstskolen i Trondheim (tegning og skulptur), Statens kunstakademi (maleri) og Kunstakademiet i København (grafikk). Nordvik har hatt en rekke utstillinger rundt i Norge, han har vært antatt på Statens Høstutstilling og deltatt på regionale utstillinger som Østlandsutstillingen, Trønderutstillingen og Nordnorsken.  Nordvik er innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Trondheim kunstforening. Han har en rekke utsmykninger i både offentlige og private institusjoner