Oppgradert status

Publisert 15.05.2022 22:04

22 0515 illfoto avtale Anno
Økt status 
Sollia krigshistoriske museum har fått betydelig positiv oppmerksomhet i flere sammenhenger. Museet ble etablert for 5 år siden. Det er lokalisert på den verneverdige garden Amperhaugen ved Atnbrua.
Det har nå blitt inngått en samarbeidsavtale mellom Anno museer og Sollia krigshistoriske museum. I Annofamilien finner vi for eksempel Glomdalsmuseet, Skogmuseet og musea i Nord Østerdal.
Samarbeidet skal bestå i samarbeid om markedsføring, felles sommerbillett og faglig bistand både på sikring av samlingene, registrering av gjenstandene, profesjonalisering av utstillingene, utdanning av omvisere og annet museemsfaglig samarbeid.
Avtalen omfatter også Norsk kultursenter på Koppang og Stor-Elvdal kommune.
Både ordfører Even Moen og kultursjef Janne Mellum har aktivt bidratt for å få i stand denne avtalen.