Rapport

Publisert 29.04.2021 07:54
21 0411 isfisker DagIsfiskesesongen er lang og for en del er tida vi er inne i den beste tida. Kaldværet vi har hatt den siste tida har forsinlket issmeltinga, så her ligger det an til å bli en lang sesong. Og historiene er mange om isfiske på dårlig våris der isen delvis hadde "slept" fra land da fsikeren skulle i land att. På slutten av sesongen er de åpne råkene ved elvemunninger som er gjeve fiskeplasser. 
På denne plassen (bildet) i sørenden av Atnasjøen er det stor trafikk gjennom nesten hele sesongen, det ser en på bilene som står parkert på yttersida av vegen ved Jokre'n. Og svært mange av de "faste" kommer fra campingplassene på Skogli, Vestre Vuluvollen og ved Solhaug. 

Fra Dag Lønhøiden har redaksjonen mottatt årets rapport for isfiske:
- Jeg har tatt noen bilder i løpet av isfiskesesongen. Den starter gjerne i romjula, har kanskje noen dager i januar / februar da det er for kaldt for hunda å jakte. I mars begynner ofte isfiske for min del, men i år ble det prioritert trening av hund. Det ble bare noen få turer i slutten av mars, men april er selve høydepunktet på sesongen.
Se bildene her

H.S.