Rødt og gult

Publisert 06.05.2022 18:18

1-18 0121 rnsdyr i FinnsjøfjeletAlarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge og dermed den gjenværende villreinstammen i Europa, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

- Tilstanden for villreinen i seks av ti nasjonale villreinområder når ikke målene som regjeringen har satt.

Dette kommer av en ny rapport fra Miljødirektoratet, utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning.

Rødt og gult
Etter  en trafikklysmodell blir Rondane Villreinområde klassifisert som rødt, mens Sølnkletten Villreinområde slipper unna med gult

Rondane

Helhetsvurderingen medførte at Rondane villreinområde ble klassifisert til dårlig kvalitet, etter at delnorm 3 ble satt til dårlig og de i norm 1 og 2 til middels kvalitet. Rondane oppfyller dermed ikke kvalitetsnormens mål om minimum middels kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

Sølnkletten
Helhetsvurderingen medførte at Sølnkletten villreinområde ble klassifisert til middels kvalitet, etter at delnorm 1 og 3 ble satt til middels og delnorm 2 god kvalitet. Sølnkletten oppfyller derfor kvalitetsnormens mål om minimum middels kvalitet.

Haster
Det haster med å sette inn tiltak. Godt samarbeid og god medvirkning fra lokale og regionale myndigheter, sektorinteresser og brukere vil nå bli avgjørende i arbeidet med å utvikle gode tiltaksplaner for å bedre situasjonen for villreinen, sier Ellen Hambro i Miljødiektoratet