Rutebåten til Pål Stakston på Atnasjøen

Publisert 04.07.2012 00:06
Stakstobåten med skipper Sigurd Svendsen legger til brygga ved Fagervoll i nordenden av Atnsjøen. Foto utlånt av Odd Kjølhamar

Den første motorbåten på Atnsjøen var det Ole Øvergaard jr. som hadde. Etter hans død i 1917 ble båten kjøpt av Pål Stakston og satt inn som skyssbåte for turistene. Før den tid ble turistene rodd fra Atnbrua. Det var organisert virksomhet fra Nordre Brænd hvor de begynte med turister i 1854.

 

Bildet viser "brygga" som lå ved Fagervoll i nordenden av Atnsjøen. Ei tilsvarende brygge ble bygd i sørenden av Atnasjøen.
De ble bygd da Pål Stakston kjøpte båten til Ola Øvergaard for transport av fotturister til Rondane i forbindelse med Stakstons satsninger i Musvoldseter fra 1906. Båten gikk sommerstid i rute mellom Atnbrua og Fagervoll med skyss over sjøen innom Nesset når det var noen som skulle den veien.
Ved Nordre Brænd var det i sin tid statsallmenningsgrunn og båtstøe for Holtet. Frøningene og Fagervoll, Nessgardene, Furulund og Nord-Atndølene hadde sin hovedferdsel etter sjøen såvel sommer som vinter.

Garder i Ringebu hadde nøster, båt og garnbruk ved sjølandet sør i Atnsjøen. Bygdeveien gikk etter sataen mellom husene som i dag ligger på hver sin side av tunet i Nordre Brænd og dermed på hver sin side av allemannsveien. Også vinterstid gikk vinterveien og ferdselen etter Atnsjøen. Ved frasalg fra statsallmenningen kunne ikke tidligere retter til båtfester, fiskeri og ferdsel bli opphevet, og er fortsatt en fri ferdselsvei til sjøen.

Båtruta mellom Atnbrua og Fagervoll tapte i konkurransen med rutebilen etter at den begynte å gå til Nesset - det ga raskere transport for turistene som skulle til fjells. Båten var i bruk så lenge Pål Stakston drev aktivt med å yte service til turister til og fra Rondane.
 
Etter krigen tok ingen vare på båten. Den ble lenge brukt som plattform for å hoppe i sjøen under bading. Motoren, godt rusten, ble til slutt satt inn i utinøstret som nå disponeres av Nordre Brænd. Opprinnelig var det et nøster under Høystad i Ringebu, men både nøster og senere bu, Nybua, som lå på vestsida av sjøen, ble frasolgt Høystad sammen med en særrett til fiske.
 
B.B./J.Ø.
.

Stakstobåten på Atnasjøen. Skipper Sigurd Svendsen. Foto utlånt av Odd Kjølhamar
Sigurd Svendsen ved roret på Stakstobåten.


Skipperen Sigurd Svendsen på Staksonaustet på fagervoll. Foto utlånt av Odd Kjølhamar
Sigurd Svensen
ved båtnaustet på Fagervoll.