Se opp!

Publisert 02.03.2023 21:53

Det skjer mye spennende på himmelen for tida. En gang i året står Jupiter og Venus nesten på samme linje. Da ser det ut som de to planetene møtes i verdensrommet mens det i virkeligheten er millioner av kilometer mellom dem. Selv om om dette skjer hvert år er det sjelden vi ser det så tydelig som nå:
jupitervenus Brudvik
Foto tatt fra hyttefeltet av Elisabeth Brudvik

 Venus og jupiter 2
Foto tatt fra Mogrenda av Hanne Lingjerde

Venus er den mest lyssterke planeten på himmelen og kalles ofte Aftenstjernen når den står i vest og Morgenstjernen når den ses i øst før sola står opp. Jupiter er den største planeten i solsystemet og  på andreplass når det gjelder lysstyrke. Diameteren er 11 ganger større enn jordas og rundt den kretser hele 79 måner.

Illustrasjon av størrelsesforholdet mellom Jupiter og Jorda:
Jupiter og jorda
Kilde: Snl