Sjå opp for elgen

Publisert 28.01.2021 21:01

 
21 0128 elg 2-001
Mye snø og kaldvær gjør at elgen trekker ned i bygda for a, er et godt rådlvor nå. Sjå etter fæler og kjør sakte er et godt råd. Bildet er tatt langs Lyngstadvegen der det hvert år samler seg et betydelig antall elger.

H.S.