Slag i slag

Publisert 06.07.2021 12:52
21 0705 lynkartBerit Gomnæs har funnet dette kartet over registrete lyn-nedslag i området rundt Atnasjøen forleden. 
Dette viser med all tydelighet at vi slapp heldig unna denne gangen. Branner langt unna folk under en slik tørke kunne bli dramatiske. 
Det er all grunn til å minne om forbudet mot å tenne bål i utmarka. 

H.S.