Sommernatt

Publisert 28.07.2021 19:38
21 0720 alvedansEn sommernatt på Sjølisetra

Sommernettene kan ha noe trolsk ved seg. Det blir aldri helt mørkt her i
Sollia. Dagen går over i skumring, og morgenlyset famler seg fram som en
kortvarig rosa demring i gjenskinn fra fjellene. Så med ett er morgenlyset
der.
Ordet tussmørke brukes særlig om skumringen. Ren fysikk forklarer fenomenet
som sollys som spredt og reflektert i jordas øvre atmosfære lyser opp den
lavere atmosfæren, og jordas overflate er hverken fullstendig opplyst eller
helt mørk.

Peter Chr. Asbjørnsen hadde en sterk tussmørkeopplevelse
"Jeg ble grepet av en unevnelig angst; det isnet gjennom meg for hver lyd,
og skogmørket øket redselen. Alt jeg så og skimtet, viste seg fortrukket,
bevegelig, levende, og det var som tusener av hender og armer strakte seg ut
efter den villsomme vandrer. Min oppskremte fantasi mante frem alle min
barndoms eventyr, de levde i tussmørket omkring meg; hele skogen var full av
troll og hulder og gjekkende dverger. Jeg satte avsted, jeg løp for livet…"

Dette skrev Peter Chr. Asbjørnsen om sin opplevelse som 14-åring i "En
sommernatt på Krokskogen" i Nordmarka ved Oslo. Den gang hadde huldra hadde
sin buskap under jorda eller i fjellet, og hun var for det meste bare ute og
var synlig om natta. Når seterfolket dro fra setra om høsten, flyttet huldra
med sin skokk av unger inn i seterhusene og tok i bruk beitemarka med dyra
sine. Det var klare regler for når setringa skulle starte om sommeren og når
den skulle avsluttes om høsten. Kom man for tidlig opp på setra med dyra,
eller dro for sent, ville man irritere de underjordiske og risikere å få
problemer. Huldrefortellingene hører setrene til.

Oversanselige opplevelser på setervoller i Sollia
På Sjølisetra bodde det for70 år siden en eneboer. Han livnærte seg som
skribent, og i en fortelling skildrer han alvedansen som tydelig var å se i
tussmørke og dampende duggfall, helst tidlig på natta. Men dansen kunne gå
helt til morgenstrålene ga de lette ballkjolene det rette romantiske skjær
av rosa og gull. Sollia.net hadde for en tid tilbake en snutt om
huldrefolket på Øverdalssetra https://www.sollia.net/file/324870.jpg i sin
seterserie.