Støtt Bjørkebollen

Publisert 11.12.2020 09:04
Bjørkebollen logo_Side_1-001Dette skrivet er sendt næringslivsaktører i og rundt Sollia. Men dette gjelder egentlig hver enkelt av oss som bruker skiløypene til Bjørkebollen.
Hver enkelt kan støtte Bjørkebollen med å betale kontingent på kr. 500, men her er det en gylden mulighet til å kunne støtte Bjørkebollen utover medlemskontingenten - 
konto 1822.36.50623. 
Skrivet fra Bjørkebollen som gir en meget god bekrivelse av situasjonen: 
Turister og hyttebrukere har gjennom historien vært og er også i dag basis for en viktig turistnæring i Sollia. Dagens turister har store krav til service og til kvalitet på de produkter og tjenester som leveres av en konkurranseutsatt bransje. Gode skiløyper/traseer er en viktig faktor. Det er slutt på tiden at hver enkelt brøytet egne løyper. Det er her Bjørkebollen Turforening gjør en innsats til glede for de som er glad i å gå på ski i Sollias fantastiske natur.

Skiløypenettet i Atnasjø / Sollia området driftes av Bjørkebollen Turforening. Dette innebærer først og fremst å sørge for at det kjøres opp løyper om vinteren, men også tilrettelegging og utbedring av traseer i sommerhalvåret. Tilgang på oppkjørte skiløyper oppleves av de aller fleste som en nødvendighet for tur og trim på ski i vinterhalvåret, og løypenettet brukes flittig av både lokalbefolkning, hyttefolk og besøkende av alle slag.

 

De siste årene har selve løypekjøringen vært organisert gjennom kjøp av tjenester fra Rondetunet Friluftssenter AS som har investert i en Snow Rabbit 3 løypemaskin.  Maskinen er særlig egnet for traseene i vårt området, og dette har bedret kvaliteten på tilbudet betraktelig. Det er Aki Eggen Hoffstad som gjennom god navigering gir oss et glimrende løyper. Vi har også et velfungerende informasjonsopplegg basert på www.Facebook.com/bjoerkebollen og Sollia.net.

 

Bjørkebollen er naturligvis avhengig av ressurser for å kunne drifte løypenettet på en så god måte som mulig. At vi driver i et fjellandskap med skiftende snø, vær og vindforhold gjør arbeidet til tider ekstra krevende. Foreningens inntekter består først og fremst av kontingent fra hytteeiere, delvis organisert gjennom hyttevelforeninger, og fra lokalbefolkning. I tillegg mottar foreningen bidrag fra enkelte grunneiere, Stor-Elvdal Kommune og søker også bidrag fra fond og stiftelser så langt det er mulig.

 

Lokale turistbedrifter har i vekslende grad bidratt til driften siden oppstart av Bjørkebollen i 2009. Siste år var det kun Atnbrua handel(Joker) og Mathiesen-Atna As som støttet Bjørkebollen økonomisk med pengebidrag. Andre har støttet oss praktisk med levering av tjenester uten vederlag. Dette et bidrag vi setter stor pris på.

 

Vi antar at tilgang på oppkjørte skiløyper vinterstid er av stor betydning ikke bare for lokalbefolkning og hyttefolk, men også for turistbedrifter som tilbyr overnatting og annet i området der Bjørkebollen drifter skiløyper. I mange andre skiområder er gjerne løypekjøring organisert av det lokale næringsliv. Dette er det hverken hensiktsmessig eller noe grunnlag for i Sollia, samtidig oppfordrer vi alle lokale turistbedrifter til å støtte Bjørkebollen økonomisk slik at vi kan sikre og styrke tilbudet om oppkjørte løyper for alle så godt som mulig. Støtte og bistand på andre måter er naturligvis også kjærkomment, og om det skulle være interesse for dialog om dette, eller om hvordan Bjørkebollen best kan ivareta behovene for oppkjørte løyper også for turistbedriftene vil vi svært gjerne ha en videre diskusjon om dette. Du kan nå oss på bjoerkebollen.turforening@gmail.com.  Bidrag til vår drift tas med glede imot på vår konto 1822.36.50623. Vi sier tusen takk for alle bidrag små eller store. Navn på bidragsytere vil bli gjort kjent for alle som er interessert i vår virksomhet.

 

 

Bjørkebollen Turforening v/styret