Tilbakeblikk på årets Fossedager: Fløterutstillingen - bilde for bilde

Publisert 22.09.2016 16:35

Årets temaiske utstilling i Fossehuset i forbindelse med Fossedagene var viet fløtnga i Hira, setninga og Atna.
Det ligger et kolossalt arbeid bak denne utstillingen som er en unik dokumentasjon på fløinga  og fløtarelivet i disse vassdragene der fløtinga bød på utfordringer. Ikke bare organisatorisk, men også for den enkelte som ofte befant seg på kanten og vel så det av det forsvarlige. Mer stoff finner du i boka "Atnavassdraget - fra tømmerfløtingens historie", utgitt på Sollia forlag ISBN 978-82-90346-90-9. Boka er en utdyping av denne utstillingen i Fossehuset og den demonstrasjonsfløtinga som fant sted i Atnfossen 3. sept. 2016.
Bildene nedenfor er ment å kunne vise denne utstillingen på www. Fargebildene kommer fra filmopptak som i sin tid ble tatt opp av Ambros Sollid og Erich Mathiesen. Klipp fra disse er nå satt sammen til en egen fløterfilm på ca. 20 min som ble vist under Fossedagene. Opptakene må sies å være en unik dokumentasjon på fløterlivet i Atna og Hira.

Bjørn Brænd og Jo Øvergaard under åpningen av utstillingen
Bjørn Brænd er mannen bak denne unike utstillingen. Her sammen med Jo Øvergaard. Sammen utgjør de programkommiteen for Fossedagene.


Fra tømmerfløtingens historie - del 1
Tekst


Tekst

Tømmerskogen - en tidløs og bærekraftig ressurs
Tekst

Om privikergier

Om privilegier - del 2

Bilde fra boka om fløtinga i Atnavassdraget
Liste over fløtermannskaper i 1961
Tekst

Liste over fløtermannskap
Tekst


Telst

Om fløtingsdammen i Atnbrua


 


Den første dammen
Fløtningsdammen i Atnfossen i 1914. Damkarene Syver P Moen og Ole S Brænd (Søre-) i ferd med å dra opp damnålene. Fotop fra 1917.
Ole Kulstad kjører sviller på Atnbrusaga i 1941
Ole Kulstad kjører sviller på Atnbrusaga i 1941.

Svillelager på Atnbrusaga omkring 1947
Atnbrua sag og høvleri produserte jernbanesviller. Bildet er fra omking 1947

Foto sollia.net
"Ansjosfisking" i Sollia 30/8-36 står det på bildet.

Fløterutstyr
Monter med fløterutstyr med bilder

Monter med skogsarbeiderredskap
Monter med skogsarbeiderredskap


Gammelt utstyr som fløterne hadde med seg.


Fra utstillingen

Fra utstillingen

Fra utstillingen

Fra utstillingenBilde fra Bjørn Brænd
Med fløtingsdam ved Atnfossen ble det mer kontrollert fløting gjennom fosen. Her har Tjodolv Trønnes og Peder P Moen en rast i båten på Øverhølen. Per S Moen t.v. i båten bak.

Fløtere
Fløtere kviler neda Fosshu'e. Bildet utlånt av Borghild Vulvik
Fløtere kvuiler ned'a Fosshue.

Foto utlånt av Borghild Vulvik
Fra fløtinga. Foto utlånt av Borghild Vulvik

Tømmerfløtere. Bilde utlånt av Sven Uthi

Fløtere

Kjærkommen kvile i solveggen

Foto innsamlet av Bjørn Brænd, utlånt av Bjarne Modahl
Atnnafløterne - antatt ca. 1910-15 av utlåner Bjarne Modahl.

Bilde innsamlet av Bjørn Brænd
Utfløtt Atn - atnafløterne 1950 ( antatt ca. 1950 av utlåner Anfinn Brænd)

Bilde fra Bjørn Brænd.
Bakenden når Atnoset, dvs Atnas utløp i Glåma

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Fra fløting gjennom Storfallet i Hira

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Bilde fra fllm tilh. Mathiesen Atna
Ivar Thorsteinsen var fløter i Hira, Atna og Glomma. Foto Mathiesen- Atna 1959

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Anton Brænd t.v. og Bjarne Modahl. Foto Mathiesen-Atna 1959.

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Helge Nesset - var fløter i Atna og ett år damvokter.

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Båtlaget med Arve Hirmoen bak årene og Alt Hirmoen med skutustanga på veg ut for å lande lunnkarene. Sittende i båte t.v. Olaf Enoksen.

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Fløterbåt med Enok Enoksen ved årene.

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Harald Negard var en legendarisk fløtersjef (fløterhusbond) i Atna gjennom et langt liv. 

Bilde fra film tilh. Mathiesen Atna
Ottar Lien - også han legendarisk - var fløtingsformann med det daglige ansvaret ved elva Atna gjennom noen tiår.

Foto fra film tilh. Mathiesen Atna
Harald E Negaard sammen med Embret Mohaugen - også han legendarisk. Foto Mathiesen-Atna 1959.

Fløtterstol som ble brukt i Atna
Fløterstol som er brukt i Atna. Les mer her.

Bilder fra film tilh. Mathiesen Atna
Pokal tildelt Knut Amundsen Lien for 50 års sammenhengende fløting
Fløtermannskap samlet på Glopheim etter endt fløting. Foto Mathiesen-Atna 1959.
Pokalen i forgrunnen ble tildelt Knut Amundsen Lien for 50 års sammenhengende fløting- Les egen artikkel om dette her.
Fløtere. Alle foto Bjørn Brænd
Fløtere

Fløtere. Alle foto Bjørn Brænd
Flere fløtere

Fløtere. Alle foto Bjørn Brænd
Flere..

Fløtere. Alle foto Bjørn Brænd
Fløtere. Alle foto Bjørn Brænd
Fløterne minnes

Fra utstillingen

Bjørn Brænd med bok som ble utgitt til denne utstillingen
Ansvarlig for denne unike utstillngen har vært Bjørn Brænd. Her med boka som også fuungerte som utstillingskatalog.
H.S.