Tranene hekker på Atnsjømyrene

Publisert 17.05.2023 12:56

Atnsjømyrene er en viktig hekkeplass for mange fuglearter og denne uka kom tranene. Atnsjømyrene ble opprettet som naturreservat i 2001 og er vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen. Konvensjonen er en internasjonal miljøvernavtale som ble inngått i byen Ramsar i Iran i 1971. Den skulle begrense tap av våtmarker som leveområde spesielt for fugler. Avtalens navn er "Convention on Wetlands of International Importance"

to traner atnsjømyrene Gomnæs 2
Foto: Berit Gomnæs 15. mai 2023
Trane 
Tranen (Grus grus) kan bli over en meter høy og vingespennet over 2 meter. Den overvintrer i Sør-Europa og hekker for det meste på myrer i Sør-Norge. Det mest spesielle med disse fuglene er tranedansen, der de hopper og slår med vingene. Tranens "sang" er et kjært vårtegn: www.fuglelyder.net/trane/

standard_compressed_trane_tranedans
De verdifulle myrene
Tidligere ble myrene regnet som verdiløse fordi de verken kunne produsere tømmer eller mat. Fra slutten av 1800-tallet ble det derfor gjennomført omfattende grøfting til dyrkingsjord, produktiv skog og boligområder. Før den tid var ca. 10 prosent av arealet i Norge myr. Nå er nærmere 30 prosent av myrarealene borte. Men etter hvert begynte man å mene at myrene hadde en verdi i seg selv og i dag har myrenes betydning fått et nytt fokus.  De er viktige biotoper for dyr og planter, de lagrer store mengder karbon og er viktige flomdempere.

De skumle myrene
Tradisjonelt var myrene regnet for å være farlige fordi man kunne gå seg vill og drukne. - Små flakkende lys som noen ganger kan ses på myrer om natta er ganske sjeldent, men om dette fenomenet ble det sagt at det var Lyktemannen som lokket folk ut i bunnløse myrhull. Lysene ble også kalt vettelys eller alvelys. Anbefalt lesing der myr spiller en skummel rolle er boka "Hunden fra Baskerville" av Arthur Conan Doyle. - Det er nok ingen som tror på Lyktemannen lenger, men myrene er tunge å gå i, så de fleste unngår dem av den grunn. For våtmarksfuglene er det en stor fordel. På myra kan de stort sett være i fred for oss, spesielt i hekkeperioden.

Tranene ved Hornborgarsjön
Hver vår samles over 25 000 traner ved Hornborgarsjön sør for Vänern i Sverige for å hvile før de drar nordover til hekkeplassene sine. På 1800-tallet ble det gjennomført en storstilt grøfting som gjorde at sjøen ble redusert fra 28 til bare 4 kvadratkilometer, men på 1960-tallet begynte en omfattende tilbakeføring og restaurering som anslås å ha kostet 200 millioner kroner. I dag er Hornborgarsjön vernet som Ramsar-område og tranetrekket er en stor turistattraksjon.

Skjermbilde 2023-05-17 125230
Kilde: Wikipedia