Ukas historiske bilde - uke 10/2021

Publisert 14.03.2021 16:32

 Vedkløving Ludvik Tangenmfl HBUkas historiske bilde viser Ludvig Tangen kløver ved sammen meed sine barnebarn Lars-Erik og Åge Morten.
Ludvik Andreassen Tangen var rydningsmann på bruket Tangen som ligger mellom Enden og Volla. 
Ellers kan det tilføyes at tida nå utover er ideell for vedkapping og kløving. Veden tørker best i disse senvinter og vårmånedene med bokstaven r i seg.

H.S.