Ukas historiske bilde - uke 18/21

Publisert 02.05.2021 18:00

2020-09-016Dette bildet ble presentert som ukas historiske bilde i uke 43/2020. Vi publiserer nok en gang dette bildet fordi vi har mottatt et notat fra Berulf Vaagan med følgende meget oppklarende tekst:
Jeg slo meg ikke til ro med opplysningen om at de to ukjente damene trolig var turister på besøk.
Nå har jeg løsningen.
Først litt historie.
Amalie Gustu fra Stor-Elvdal giftet seg i 1901 med Peder Kulstad fra Nyeggen. Deres barn var Kari, Anna, Emma, Thorvald, Randi, Ragnar og Asgeir – kjente solliværinger alle. I Carl Lassens «Solliens historie» står det at «Amalie Gustu har en søn utenfor egteskap: Hjalmar.» Med Olaf Evensen fra Syren i Stor-Elvdal hadde Amalie to sønner: Asbjørn, født i 1898 og som døde snaue fire måneder gammel, og Hjalmar Georg, 1900-1985. Hjalmar bosatte seg i Sarpsborg og giftet seg med Mina Karoline Hansen (1900-1982). (Se Stor-Elvdal Gard og slekt II side 745.) Hjalmar og Mina fikk seks barn: Alf Georg (1925-1988) g.m. Else Marie Hansen, Harald (døde ugift i 1975), Sonja g. I med Walter Kristiansen – to barn, g. II med Gunnar Brevik – ett barn, Hans (døde ugift i 2008), Thor (døde i 1981) g. m. Mary Johansen, og Solveig g. I m. Kai Roar Karstensen, g. II m. Wangberg.
Videre
Etter litt prøving og feiling fikk jeg telefonkontakt med May-Berit Kulstad i Sarpsborg. Hun bekreftet at hennes mann Tom Kulstad er sønn av Alf Georg og Else Marie. Hun så på bildet på sollia.net og kunne opplyse følgende: damen lengst til høyre på bildet er Sonja, datter av Mina og Hjalmar, den andre «ukjente» (som står bak Reidun) er Else Marie. Til venstre for henne på bildet står Ingrid (datter av Emma og Per) med et barn på armen. Barnet er Tom Kulstad, født i 1945. Han ser unektelig ut til å være eldre enn fire år, så det tyder på at fotografiet er tatt tidligere enn i 1949.
Berulf
På grunnlag av dette blir billedteksten:
Fra v. Emma Lien med hennes sønn Per Håvard, Ingrid Lien - datter av Emma og Per Lien med et barn Tom Kulstad på armen -  sønn av Else Marie og Alt Georg Kulstad, foran Reidun Lien (foran) - datter av Emma og Per Lien, bak Reidun står Else Marie Kulstad, gm. Alf Georg Kulstad, "bestemor" Amalie Kulstad - mor til Emma - fra nabogarden Nyeggen og lengst til høyre Sonja Kulstad.

H.S.