Ukas historiske bilde - uke 23/2022

Publisert 07.06.2022 08:10

 22 0606 Ringebu Bilruter
Som et apropos til at Innlandstrafikk åpner sommerrute Ringebu - Straumbu 20. juni tar vi med dette bildet som viser "Ringebubussen" ( Ringebu Bilruter) som den gang gikk i sommerrute fram til NordNesset. 
Nå er dette bildet av en eller annen grunn tatt på Hyrsjberget, så hva det er sopm har brakt denne ekvipasjen utafor ruteområdet vites ikke.
Litt historikk: 
1937. Da får  Kristian Nybakken konsesjon for å kjøre mjølkerute Gunstadseter - Ringebu.
1938. Kristian Nybakken i Ringebu får konsesjon fra begge fylker om å forlenge mjølkeruta Gunstadseter-Ringebu til Vollum. Men her var nok med en og annen passasjer.
Samtidig gikk det både buss og godstransport Atna – Nesset i regi av Sollien Handelsforening
1949. Kristian Nybakken hadde dette året søkt om forlengelse av sin rute Ringebu – Vollum til Nesset, også her med persontransport.
Samme år fikk Reidar Negaard på Storbekkmoen og Asbjørn Rogstad fikk løyve til rutekjøring Folldal – Atna.
Og fortsatt kjører Sollien Handelsforening sine ruter Atna – Nesset. 

P.S. For de som husker gode, gamle dager var Nybakkenbussen et fast og fryktet innventar på sommerfesten på Jomsborg. Det er ikke til å legge skjul på at tempetarturen steg et hakk når bussen ankom. Men takket være iherdig innsats av ordensvern og en meget myndig sjåfør i Martin Nybakken gikk det helst bra. 


H.S.