Ukas historiske bilde - uke 30/2021

Publisert 28.07.2021 20:41
45624Bildet viser Hanna Haugen (Nyhus) og hennes mor Helene Hansdatter f. Uti. Hanna ble bare kalt Hanna Nyhus. 
Nyhus ble fradelt Nordre Moen i 1922 og overdratt til søskene Jon og Helene Nyhus i 1944. De drev bruket så lenge de kunne. John var skogsarbeider og fast deltaker på Bjørkebollrennet. Hanna var budeie - i mange år fast på setra til Søre Moen i Vesle-Grytdalen. Hanna gikk også gjerne rundt på gardene som bakstkulle og slaktkone.

Hannas mor, Helene Nyhus,  sto i sin tid for salg og servering på alle skytterstevner på skytebanen oppunder Skarven ova gardene i Atnbrua. Her bar hun med seg kaffefløte og biteti og solgte for egen regning. 

H.S.