Ukas historiske bilde - uke 31/2020

Publisert 27.07.2020 09:41

 20 0726 skytterhusmuren
Ukas historiskebilde viser muren under det nordvestlige hjørnet på skytterhuset til Sollia skytterlag ved Langtjønnbakken. Skytebanen her ble oppført i 1948 etter at skytterlaget hadde hatt bane oppe i lia under Nordre Næråskarven i Atnbrua. Sollia skytterlag hadde til ut på 60-tallet også ei skytebane ved Solvang i Øverdalen.
Muren på bildet ble oppført på dugnad som seg hør og bør og her er det gjort skikkelig arbeid for denne muren står seg sjøl etter alle disse åra.

H.S.