Ukas historiske bilde - uke 31/2021

Publisert 02.08.2021 08:53
21 0802 knottbuss Sollia
21 0802 knottbuss henter passasjerer
Bildet viser en av knottbussene til Sollien Handelsforening under krigen. Den gikk i rute fra Atna til Nesset.
Faste sjåfører var Magne Vaagan, Rolf Sollien. Pål Vaagan kjørte også bussen under krigen. 
Men hvem er de på det andre bildet?

H.S.