Ukas historiske bilde - uke 34/2021

Publisert 23.08.2021 07:55

12 0326 Amalie og Peder Kulstad med to av barna Ag

 Etter innspill nedenfor retter vi dette til
Bildet viser Bjarnhild og Gudmund Lien med sine to sønner Peder og Olav. Bildet er tatt ca. 1927. Amalie og Peder var brukere på Nordre Lien og hadde seter på Øverdalssetra der bildet er tatt. ca. 1940.