Ukas historiske bilde - uke 35/2021

Publisert 30.08.2021 12:44

21 0825 bilde mange 1
Dagny Røstum Voll skriver som en kommentar til redaksjonen
I likhet med ukens historiske bilde - uke 39/2021 - mener jeg at bildet fra uke 35/2021 også er fra Arne Tangens konfirmasjon i 1941.
1. rekke fra v.: Sverrre Tangen (Arnes bror f. 1928), Liv Haugen f. 1939, Åse Viholmen f. 1937.
2. rekke fra v.: Marie Moen f. Tangen (Arnes fadder), Marie Haugen f. Tangen (Granhaugen), Helga Nesset f. Tangen med datteren Gro Nesset f. 1940 på armen, Alma Viholmen f. Tangen (Arnes søster f. 1909), Aslaug Tangen (Granhaugen), Marie Tangen f. Wollum (Arnes mor - døde i 1942), Arne Tangen (konfirmant - f. 1925), Ivar Nesset, Kristian Tangen (Arnes bror f. 1924),
 Sigri Gran, Alf Viholmen.
3. rekke fra v.: Per S. Moen, John Tangen (Arnes bror f. 1922), Louise Tangen (senere g. Nyeggen, Arnes søster f. 1917), Gunvor Tangen (senere g. Modahl, Arnes søster f. 1920), Hanna Tangen f. Wollum (Granhaugen), Enok Tangen (Granhaugen), Trygve Haugen.
Er litt usikker på hvem er hvem av Arnes voksne brødre, men har delvis tatt utgangspunkt i bildet fra uke 39/2021. Bildene er tatt på to forskjellige steder på Granhaugen, og alle er ikke med på begge bildene, men jeg er rimelig sikker på at anledningen er den samme.


Tekst: Arild Haugen, korrigert etter god hjelp fra Dagny Røstum Voll og senere bekreftet av Marianne Nyeggen Hemli
Redaksjonen takker for engasjementet.