Ukas historiske bilde - uke 39/2021

Publisert 27.09.2021 21:17

Konfirmasjon Arne Tangen mangeBildet er fra konfirmasjonen til Arne Tangen i 1941. Bildet er tatt på Granhaugen. Hit ble konfirmasjonsselskapet flyttet  fordi Arne mor Marie f. Wollum da var meget svekket av sjukdom. På Granhaugen bodde Enok Tangen og kona Hanna f. Wollum ( Arne tante). Marie døde av kreft 18/6 1942, altså året etter. . 

Her på Granhaugen hadde Arne Tangen bodd siden han i sin tid ble "satt bort". Arne kommer jo fra bureisingsbruket Tangen som ligger mellom Enden og gardene på Vuluvolden. Bureiserne var hans foreldre Ludvik Tangen og Mari f. Wollum. 
Ludvig Tangen f. Andreassen kom fra husmannsbruket Tangen under Øvre Skyberg i Ringsaker.
Familien bodde på Slåbumoen da Arne skulle konfirmeres. Der drev Ludvik og Marie som forpaktere. Arne var deres barn nr. sju. 


Slekt/ikke i slekt
Ludik Tangen på Tangen og Enok Tangen på Granhaugen var ikke i slekt overhode. Derimot hadde Ludvik Tangen på Granhaugen en bror, Peder,  på  Nordre Enden. Peder Tangen var her inngift med Ingeborg Gjermundsdatter Lien. Brødrene Enok og Peder kom begge fra garden Tangen på Tangsida på Mogrenda.

På bildet
Her ser vi  i første rekke fra v. Marie Haugen, med ei jente på fanget Liv Haugen (?) , Aslaug Tangen, Gunvor Tangen - senere gift Modal, med ei lita jente ved siden av seg - ukjent - kanskje Åse Viholmen ? - , Rolf Sverre Tangen, og Hanna Tangen (Hanna på Granhaugen) gm. Enok Tangen.

Bak
fra v. Helga Nesset,. Ivar Nesset  med dattera Gro på armen, -gm. Helga, Marie Moen - fadder, Marie Tangen (konfirmantens mor), Alma Viholmen f. Tangen - Arnes eldste søster, hennes mann Alf Viholmen fra Atna, konfirmanten Arne Tangen, Ludvig Tangen - far til konfirmanten og Hans Kristian - Arnes bror. På huk: Per S Moen

Bakerst fra v. Enok Tangen - brukeren på Granhaugen, Trygve Haugen og John Georg Tangen - Arnes bror.

Takk til Ellen Marie Tangen for hjelp med navnsettinga.

H.S.