Ukas historiske bilde - uke 4/2021

Publisert 24.01.2021 18:00

 
05 Tjodolf Trønnes budeier 1920-001Ukas historiske bilde var lenge uoppklart, men bygdebokforfatter Bjørn Brænds teori om at dette var fra Stor-Havns seter i Voldalen viste seg å være riktig. På bildet ser vi  Inger Borghild Røste (1903-24) t.v. og hennes mor  Ragnhild Røste f. Sæter. i Nord-Atndalen i 1860. Ragnhild var gift med Ole Ivar Røste (Havn) -  (1856 - 1913).  De hadde fire barn, alle jenter, der de tre eldste alle døde i ung alder. Deres fjerde datter Inger Borghild (bildet)  var født i 1903  og døde allerede i 1924, bare 21år gammel. Inger Borghild ble to år før hun døde, gift med Otto Kulstad fra Granen. Bildene vi presenterer her er derfor fra ca. fra ca. 1920.

Riksarkivet
Under et søk her for om mulig å få bekreftet data om dette bildet kom vi over dette bildet:
21 0121 Nedre Havn 2
Her ser vi igjen
  Inger Borghild Røste (1903-24) t.v. og hennes mor Ragnhild Røste f. SæterDe andre er ukjente, men ut fra bildet kan det tyde på at mannen t.h. og kvinna nr. to fra v. er på besøk, ev. sammen med sine barn.
Redaksjonen er åpen for innspill.

Men dette bildet og disse opplysningene gjorde at vi kunne ajourføre stoffet om setra til Stor-Havn eller Havn Nedre i serien Setrer i Sollia. 
 Slik ønsker vi å jobbe med denne serien der vi kan stte inn nye bilder og ny info etterhvert som dette framkomer. 
Les oppdatert versjon om setra til Stor-Havn her.

H.S.