Ukas historiske bilde - uke 41/2020

Publisert 04.10.2020 23:16
2020-09-015
Fra Emma og Per Liens sønn Per Håvard Lien har redaksjonen mottatt følgende:

Først rad fra venstre.  Inga Utti, Petra Kulsvehagen, Astri Tangen, f. Lien (Per Liens søstyer) , Sigrid Brænd f. Tangen, Thorleif Bakke (Fra Oslo) og Anstein Tangen.
Andre rad fra venstre: Ukjent, Per Lien, Emma Lien f. Kulstad, Ingrid Nesset, f. Brænd ? og Arne Tangen?
Tredje rad fra venstre: Ukjent, Ingrid Lien Fosvold, Tor Erik Bakke, Reidun Lien, Bjarne Nesset?
Foran stående i barnevognen Per Håvard Lien og sittende ved siden av Margot Bakke.

 

 

Bildet er tatt ca 1948 og transporten ble nok gjort med lastebilen til Per Lien en Ford 1946 mod. Det hadde nok sikkerhetsmessig ikke vært så bra i dag.

 

 

 

 

 

- Jeg vet ikke hvor bildet ble tatt, skriver Per Håvard til redaksjonen som takker for meget god hjelp.  

H.S.