Ukas historiske bilde - uke 45/2021

Publisert 07.11.2021 22:21

21 1102 hjørneskap Leif Tangen- Dette er noe av arbeidet som Leif Tangen gjorde til eksamen på snekkerskolen på Dovre.
Det var Leif Tangen  som startet opp Ringerike Møbel- og trevarefabrikk på Tyristrand og i 1072 bygde opp  Sollitangen Industrier på tomte til den gamle idrettsplassen på Mogrenda. 
- Som vi ser så var han en habil treskjærer, skriver Arild Haugen

H.S.