Ukas historiske bilde - uke 46/2020

Publisert 09.11.2020 23:10

 1945 søskenflokken i Søre Lien 1200-001
Ukas hsitoriske bilde stammer fra begravelsen etter Peder Lien i Nordre Lien. Han døde 16.02.1945 og etterlot seg kona Dorte Pedersdatter Kulstad. De hadde ti barn, seks sønner og fire døtre. På bildet er de samlet rundt sin mor på gravferdsdagen.
Foran står jentene i rekkefølge etter alder fra venstre: Dagny (1899) - Til Modal i Øverdalen, Astrid (1901), Dorte (1878), Marie (1905) og Inga (1907).
Bak står guttene i rekkefølge etter alder fra høyre: Gudmund (1903) - neste bruker i Nordre Lien, Per (1909) til Storslåa i Øverdalen, Harald (1911) til Granli i Øverdalen, Sverre (1911)  til Modum lika ova Jomsborg i Atnbrua, Odd (1913) - til Kiurkenær i Grue og Asbjørn (1921) - til Ræmskog og senere til Oslo.I rekkefølge er disse søskene: 1. Dagny - gift med Arne Modahl - til Modal i Øverdalen, 2. Astrid 3. Gudmund - neste bruker i Nordre Lia, 4. Marie - gift med Asbjørn Brand på Uti, 5. Inga Karoline - gift Berg - til slutt bosatt i Oslo, 6. Per - gift med Emma Kulstad - til Storslåa, - nr. 5 fra v. i bakre rekke, 7. Harald - gift med Sigid Holtet - til Granli i Øverdalen, 8. Sverre - , 9. Odd - gift med Gunvor Tvengsberg fra Grue - forpaktet flere garder før de bosatte seg i Kirkenær i Solør, 10. Asbjørn - gift med Solveig Syversen fra Arendal - skogbestyrer 

Hvem det er som står hvor må vi ha hjelp til.

H.S.