Ukas historiske bilde - uke 49/2021

Publisert 05.12.2021 21:05
Bilde fra stabburet i Gran 1943Stabburet på Gran og ikke minst tørrmuren under er verdt et skue. Bildet er trolig tatt i 1943 og viser med all tydelighet at det i Øverdalen var bratt terreng å dribe gard i. I bakgrunnen ser vi bruket Nyeggen der det ikke er stort mindre bratt. 

H.S.