Ukas historiske bilde - uke 5/2021

Publisert 31.01.2021 18:00
1916 Sjølisetra Foto Anders Beer Wilse Tom Smedbak Ukas naturbilde er tatt ova' Sjølisetra og vi ser tydelig seterhusa på Utisetra. Dette viser at den gang var det ganske snaut for bjørkeskog der det i dag er fordig bjørkeskog langt oppover lia. 
Dette skyldes nok delvis vedhugst fra setrene og beitedyr som holdt vegetasjonen nedåt og sist men ikke minst klimaendringene.
Fotografen er Anders Beer Wilse som i sin tid var en kjent fotograf som reiset rundt i landet og tok naturbilder. Les mer om han her.