Ukas historiske bilde - uke 51/2020

Publisert 14.12.2020 13:01

 20 1130 Moskwich
Ukas historiske bilde viser Per Håvard Lien /t.h.) sammen med to ukjente personer. Her oppklarer Per Håvard dette med å opplyse: Det er fetter Ola Lien (bor på Nesodden) som står til venstre, videre hans bror Halvor. Han bor på Tynset. De er sønnene til Gunvor og Odd Lien, Odd var min onkel
De står foran bilen til Per Håvard far, Per Lien. Dette "vidunderet" av en bil ( far kjøpte den tidlig på 50-tallet) var en russisk Moskwitch som ei tid etter krigen var veldig populær i Norge og det var flere av  dem i  Sollia. Bilene fra Moskvitch var ganske solide og pålitelige på dårlige veier, og ble solgt til rimelige priser.
Bakgrunn
I årene etter andre verdenskrig var det valutarestriksjoner på import av biler til Norge. For kjøp av amerikanske og europeiske (engelske) modeller måtte en ha kjøpetillatelse, noe som ikke var lett å oppnå for folk flest. Moskvitch kunne en få kjøpt fritt, og et stort antall slike biler ble importert på 1950- og 1960-tallet. Da bilimporten ble frigitt sank salget av Moskvitch drastisk og etter et par år ble det knapt solgt en eneste bil.

Uansett var det å skaffe seg egen personbil var rene julekvelden å regne, sjøl midt sommeren som her på bildet.
P.S. Vi trenger hjelp til å finne navna til de to andre på bildet
H.S.