Ukas historiske bilde - uke 7/21

Publisert 14.02.2021 13:09

 Tømmerlunnning Jomsborg

1.      Tømmerhugst og lunning av tømmer til nytt tilbygg Jomsborg og scene. Embret A Brænd (framst), Syver P Moen og Rolf Øvergaard med «Sole-mærra».