Viktig næring

Publisert 23.08.2016 07:00
Tømmerfløtere klar for ferden mot Atna. Foto utlånt av Jens Lien10_VirarToften_Gu

Fløtingens historie kan fortelle at tømmerdriftene har vært den kanskje viktigste næringen i Sollia gjennom flere århundrer. Den ga arbeidsinntekter til folk flest og sikret en relativt stabil økonomisk ramme for hele solliasamfunnet - og rammene svingte i takt med internasjonale forhold og konjunkturer.

B.B.


Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om sine minner fra Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.