Frode felte storbringen

Publisert 16.01.2021 05:22
Frode og Svein Magne 
Elgskytter Frode Hirmoen og hans far Svein Magne poserer ved den største bringen som ble felt i Sollia i 2020. Den hadde slaktevekt på 250 kg! Sammen med flere andre jegere jakter de i Styggberget jaktterreng, som eies av Mathiesen Atna AS. I Styggberget, helt sørøst i gamle Sollia kommune er det i årenes løp felt mange store elger med flotte gevirer. Jaktlaget fylte også i år sin kvote på 8 dyr, og er dermed fornøyd med elgbestandens størrelse..