Bomskudd

Publisert 27.04.2021 15:38
21 0417 Bjørnespor- Det føles ille for en gammel sporer, sier redaktør Jo Øvergaard, - nå vi blir konfrontert med at vi tok feil i saken om bjønnspor nylig.
SNO har rykket ut sette på fæla'n i Bretninsjuvet og kunne fastslå at det dreide seg om jervfæler. Ikke nok med det, men de bjønnfæla'n ved Øverdalssetra var elgfæler - stadig ifølge SNO.
Redaksjonssekr. Hans Sollid tar på seg alt ansvar sjøl, men kan vel trøste seg med at han ikke så ofte har operert med bomskudd, i alle fall på skytebanen. 
P.S. Skal vi si at vi lærte noe i denne saken er det i alle fall at jervsporet på bildet avslører seg med et altfor lite avtrykk og at det som det framgår av bildet, viser et mønster med tre(eg. fire) poteavtrykk litt skråstilt. Dette skjer når jerven bykser framover på sin karakteristiske måte. 

H.S.